За директори на училища

Забелязали сте необходимост от различна гледна точка за учениците от конкретен клас, или просто желаете външен лектор за една по-различна лекция с част от доверените Ви ученици? Свържете се с нас, за да обсъдим как да покрием Вашата необходимост с нашите ресурси.

Обучението по кариерно ориентиране може да обхваща една или няколко теми по избор на групата, като съдържанието се адаптира съобразно възрастта и потребностите: Ние Ви предлагаме напълно безплатна лекция по следните теми:

АТЕЛИЕ 1 – Формиране на личностна себепредстава (входяща) – „Кой съм АЗ?“, „Какво искам“, стратегии при взимане на решение;


АТЕЛИЕ 2 – „Какво мога?“ – преоткриване на личните дарби и таланти, на способности и компетентности (социални, организационни, технически, артистични и др.) Формиране на умения чрез тренинг, що е то преносими умения?


АТЕЛИЕ 3 – Понятие за социална и професионална идентичност – потребности, мотиви, интереси, цели, ценности, приоритети, осъзнати липси;


АТЕЛИЕ 4 – Обогатяване на познанията за личния стил на учене, стил на работа, поведенчески стратегии – как да ги подобря и направя по-ефективни?


АТЕЛИЕ 5 – Задание за диагностика на интересите – запознаване с различни видове работа и дейности в различни професионални области (запознаване с видове професии и трудови дейности, групирани по различни критерии).

Цел на обучението

Целта на груповата работа в училищата е предоставяне на възможности за експериментиране, изпробване и търсене на актуални за конкретната група ученици отговори на въпросите:
• „Какво бих искал да правя в бъдеще?“;
• „Какво ми доставя удоволствие?“;
• „Какво мога да правя?“;
• „Как ще го направя“.

Методи на работа

Нашият екип предлага за Вашите ученици дискусии, работилници, работа по групи, дебат, работа по казуси, игри за генериране на идеи и др.

Дейностите по кариерно информиране и консултиране като групова и индивидуална работа могат да се провеждат в Центъра по кариерно ориентиране,на адрес – ул. “Добрич” №23. Центърът разполага с две зали за информиране и консултиране и една за групова работа.

Как да се свържете с нас

  • по телефона:

Стела Павлова –        0887 55 31 51

Кремена Петрова –   0888 89 09 64

Пламена Боева –        0878 53 20 15

  • по e-mail: cko.silistra@gmail.com

Абонирайте се за нашия нюзлетър и ще имате възможност да получавате актуална и любопитна информация за дейностите на Центъра за кариерно ориентиране в Силистра.