За класни ръководители

Обучението по кариерно ориентиране

То може да обхваща една или няколко теми по избор на групата, като съдържанието се адаптира съобразно възрастта и потребностите.
АТЕЛИЕ 1 – Формиране на личностна себепредстава (входяща) – „Кой съм АЗ?“, „Какво искам“, стратегии при взимане на решение;
АТЕЛИЕ 2 – „Какво мога?“ – преоткриване на личните дарби и таланти, на способности и компетентности (социални, организационни, технически, артистични и др.) Формиране на умения чрез тренинг, що е то преносими умения?
АТЕЛИЕ 3 – Понятие за социална и професионална идентичност – потребности, мотиви, интереси, цели, ценности, приоритети, осъзнати липси;
АТЕЛИЕ 4 – Обогатяване на познанията за личния стил на учене, стил на работа, поведенчески стратегии – как да ги подобря и направя по-ефективни?
АТЕЛИЕ 5 – Задание за диагностика на интересите – запознаване с различни видове работа и дейности в различни професионални области (запознаване с видове професии и трудови дейности, групирани по различни критерии).

Цел на обучението 

Целите на обучението са предоставяне на възможности за експериментиране, изпробване и търсене на актуални за конкретната група ученици отговори на
въпросите:
• „Какво бих искал да правя в бъдеще?“;
• „Какво ми доставя удоволствие?“;
• „Какво мога да правя?“;
• „Как ще го направя“.

Методи на работа 

Дискусии, работилници, работа по групи, дебат, работа по казуси, игри за генериране на идеи и др.

Тематични филми

Центърът разполага и с тематични филми за кариерно ориентиране, които поставят акцент върху ключови проблеми при подготовката и вземането на решение за избор на образование и/или кариера. Съдържанието на поредицата от 30 филма е представено в седем тематични области с 30 конкретни теми. Всеки от филмите е с продължителност 10 минути:

Теми на филмите

1. Въведение в кариерното ориентиране
„Кариерата и житейската реализация на човека”
„Кариерното ориентиране в училищното образование”;
2. В света на професиите
„Познатите и непознатите професии”
„В семейството на професиите”
„Познавам ли професията, която избирам?”
„Изборът на професия – между реалността и фантазията”
„Професии и полови стереотипи”
„Потомственият избор на професия”
„И професиите имат биография”
„Професия и кариера”
„Професията отблизо”;
3. Аз и другите
„Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия?”
„Цената на лесните решения?”
„Трудните решения?”
„Пътят към успеха?”
„Наградата за труда”
„Накъде ме водят моите интереси?”
„Желание за независима работа и финансов успех”;
4. Когато бариерите не зависят от мен
„Възможностите за учениците със специални образователни потребности (СОП).
Специални училища.”
„Икономическата принуда и образованието”;
5. Образователната система
„Профилирано обучение”
„Професионално образование”
„Училища по изкуствата. Спортни училища”;
6. Вземане на решение
„Вземам решение – стъпка по стъпка”
„Всяко решение е правилно”;
7. В света на възрастните
„Обяви за работа и документи за кандидатстване”
„Интервю за работа”
„Права и отговорности на служителя и работодателя”
„Правилата на успеха”
„Среща с моята професия”

Дейностите по кариерно информиране и консултиране като групова и индивидуална работа могат да се провеждат в Центъра по кариерно ориентиране,на адрес – ул. „Добрич“ №23. Центърът разполага с две зали за информиране и консултиране и една за групова работа.

Може да се свържете с кариерен консултант по един от следните начини:

  • по телефона:

Стела Павлова –        0887 55 31 51

Кремена Петрова –   0888 89 09 64

Пламена Боева –        0878 53 20 15

  • по e-mail: cko.silistra@gmail.com