Блог статии | Професионално ориентиране | ЦКО - Силистра

Център за кариерно ориентиране – Силистра вече е в режим на  провеждане на групови обучения и индивидуално консултиране с ученици в дигитална среда.

Групово кариерно ориентиране

Груповото кариерно ориентиране се извършва посредством изпращане на информация по e-mail чрез всички форми на Google ресурси и според възрастовата група – лекционни материали, презентации, упражнения, тестове, които да бъдат качвани в електронните платформи на училищата, създаване на Google forms – попълване на упражнения по кариерно ориентиране в онлайн пространството с възможност за обратна връзка с кариерния консултант.

Груповата работа с ученици от прогимназиален и гимназиален етап ползва и ресурсите на платформата Zoom, там където е възможно и има отправена заявка от учител, педагогически съветник, директор или друг специалист от училищата.

Националният  портал по кариерно ориентиране също е сред изключително полезните методи за работа на кариерните консултанти.  Благодарение на това учениците лесно могат да достъпват тестове по кариерно ориентиране, интерактивни упражнения, информация за средни и висши училища.

Индивидуално кариерно ориентиране

Индивидуално консултиране се извършва посредством попълване на заявление за индивидуална консултация в онлайн среда от името на родител/настойник на ученика, който желае да бъде консултиран. В заявлението се посочва имейл, чрез който ученикът контактува с кариерния консултант. По време на съвместната работа се използват ресурси като: информационни материали, Google forms – попълване на тестове и упражнения по кариерно ориентиране, с възможност за обратна онлайн връзка с кариерния консултант.

Кариерните консултации са насочени към предоставяне на полезна информация и съдействие при избора на професия и/или профил при кандидатстване след 7. или след 12. клас.

Проект “Подкрепа за успех”

Център за кариерно ориентиране – Силистра продължава работата си и по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „НОИР“ с бенецифиент МОН, като през периода на извънредното положение и онлайн обучението на учениците, в дистанционна форма на индивидуално консултиране са около 100 ученици от областта. Дейността по проекта се осъществява чрез подаване на график от кариерните консултанти към училищата, ангажирани по Дейност 6 на проекта. Учениците от 7. клас получават набор от ресурси за групова дейност на тема „Защо да планираш кариерата си? Подготовка на образователния път:  Стъпки,  определяне на цели и запознаване с професиите от I, II и III степен на професионална квалификация.“

На втори етап учениците попълват въпросник в Националния портал за кариерно ориентиране и получават обратна връзка индивидуално от кариерен консултант. Индивидуалното информиране и консултиране в онлайн среда се развива  по имейл и с неопределена продължителност, съгласно необходимостта на ученика в неговата актуална ситуация за вземане на решение и избор на следващ образователен етап.

Център за кариерно ориентиране е общинска образователна структура и всички групови и индивидуални дейности по кариерно ориентиране за учениците са напълно безплатни.

Имате въпроси?

Използвайте нашата контактна форма и задайте своя въпрос бързо и лесно!

Последни блог статии

Дигитална платформа по кариерно ориентиране в помощ на учениците от 7 и 12 клас в Силистра

Дигитална платформа по кариерно ориентиране в помощ на учениците от 7 и 12 клас в Силистра

     През новата учебна година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Г. Галилей“ - Силистра ще обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за...

Онлайн панорама на образованието “Виж моя път! Избери твоя!” за седмокласници ще се проведе в Силистра

Онлайн панорама на образованието “Виж моя път! Избери твоя!” за седмокласници ще се проведе в Силистра

Център за кариерно ориентиране, съвместно с 10 гимназии и средни училища от Силистра, Дулово и Тутракан ще проведе онлайн представяне на план-приема след 7. клас за учениците на които им предстои нов избор на училище и образователен етап. Подготвени е атрактивно видео...

Училищните екипи от 10 гимназии в област Силистра преминаха  два обучителни модула по проект “Виж моя път! Избери твоя!”

Училищните екипи от 10 гимназии в област Силистра преминаха два обучителни модула по проект “Виж моя път! Избери твоя!”

През учебната 2020-2021 година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Г. Галилей“ - Силистра  обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за...

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

5 + 13 =