О Н Л А Й Н ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

СИЛИСТРА, 2021

Важната информация за твоя информиран образователен избор на едно място!

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”

“СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ НА РАБОТЕН ПРОЦЕС ЗА КАМПАНИЯ „ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС“ ПОД МОТОТО „ВИЖ МОЯ ПЪТ! ИЗБЕРИ ТВОЯ! „

Професионални и профилирани училища – Силистра

Езикова гимназия            “Пейо Яворов”

За учебната 2021/2022г. Езикова гимназия „Пейо Яворов” ще осъществи прием в 2 паралелки, както следва:

 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 29 ученици
 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 29 ученици

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги “Атанас Буров”

За учебната 2021/2022г. ПГСУАУ “Атанас Буров” ще осъществи прием в 3 паралелки, както следва:

 • Специалност „Икономическа информатика” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 29 ученици
 • Специалност „Оперативно счетоводство/Митническа и данъчна администрация” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – по 13 ученици
 • Специалност “Икономика и мениджмънт” с интензивно изучаване на ФРЕНСКИ ЕЗИК

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Природоматематическа гимназия “Св. Климент Охридски”

За учебната 2021/2022г. ПМГ “Св. Климент Охридски” ще осъществи прием в 3 паралелки, както следва:

 • Профил „Математически” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици
 • Профил “Природни науки” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 паралелка – 26 ученици

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев”

За учебната 2021/2022г. ПГПТ “Евлогий Георгиев” ще осъществи прием в 1 паралелка, както следва:

 • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”  1 паралелка – 29 ученици

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Професионална гимназия по строителство “Пеньо Пенев”

За учебната 2021/2022г. ПГС “Пеньо Пенев” ще осъществи прием в 3 паралелки, както следва:

 • Специалност „Строителство и архитектура”  0,5 паралелка – 16 ученици
 • Специалност „Интериорен дизайн”  0,5 паралелка – 13 ученици
 • Специалност „Армировка и бетон”  1 паралелка – 35 ученици

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Професионална земеделска гимназия “Добруджа”

За учебната 2021/2022г. ПЗГ “Добруджа” ще осъществи прием в 1 паралелка, както следва:

 • Специалност „Механизация на селското стопанство”  1 паралелка – 29 ученици

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Професионални и профилирани училища – Дулово

СУ “Васил Левски”

За учебната 2021/2022г. СУ “Васил Левски” – Дулово ще осъществи прием в 4 паралелки, както следва:

 • Профил „Хуманитарни науки”  1 паралелка – 26 ученици
 • Профил „Природни науки”  2 паралелки – 52 ученици
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки”  1 паралелки – 26 ученици

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – Дулово

За учебната 2021/2022г. Професионалната гимназия – Дулово ще осъществи прием в 3 паралелки, както следва:

 • Специалност „Автотранспортна техника”  1 паралелка – 26 ученици
 • Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”  1 паралелка – 26 ученици
 • Специалност „Механизация на селското стопанство”  1 паралелка – 26 ученици

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Професионални и профилирани училища – Тутракан

СУ “Йордан Йовков”

За учебната 2021/2022г. СУ “Йордан Йовков” – Тутракан ще осъществи прием в 2 паралелки, както следва:

 • Специалност „Софтуерни и хардуерни науки”  1 паралелка – 26 ученици
 • Специалност„Природни науки”  1 паралелка – 26 ученици

Срок на обучение: 5 години

 ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Очакват се …

Спортно   училище “Дръстър” – Силистра

Видеото се очаква…

За учебната 2021/2022г. Спортно училище “Дръстър” ще осъществи прием в 1 паралелка, както следва:

   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

  Вижте всички дейности по проект "Виж моя път! Избери твоя"

  Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

  Задължително поле *

  Задължително поле*

  5 + 2 =