Предстои ти да кандидатстваш за следващ образователен етап или професионално направление?

На точното място си!

Групова работа с ученици

Център за кариерно ориентиране – Силистра провежда групова работа с ученици като част от месечния график на кариерните консултанти. Графикът се определя след подаване да желания от директорите на училищата за посещение в часа на класа за учениците от 1 до 12 клас.

Индивидуална работа с ученици

След провеждане на групова работа учениците имат възможността да провеждат и безплатни индивидуални срещи с кариерен консултант в рамките на работното му време. Срещите се провеждат в ЦКО – Силистра или на място в учебното заведение.

Същност на кариерното ориентиране в училище

Разширеният обхват на съдържанието и услугите за професионално и кариерно ориентиране и консултиране се изразява с термина “кариерно образование”. Гъвкавите мобилни пазари…

Основна цел на кариерното ориентиране

Професионално саморазпределение, професионален избор, развитие на кариерни умения на личността на основата на консултирано вземане на решения от…

Умения за управление на кариерата

Определят се като девета компетентност в европейската референтна рамка на ключови компетентности. Основното им съдържание включва…

Пътища за кариерно развитие

В днешните икономически условия е голямо предизивкателство да се избере посока за кариерно развитие, но в същото време тази среда предлага множество възможности. Как да се подготвим за бъдещите предизвикателства…

Q&A

Ако ти предстои скоро да вземеш важни решения, свързани с твоето бъдещо развитие, вероятно си задаваш редица въпроси, които да направят избора ти една идея по-лесен! Погледни дали тук не се крият отговори на някои от тях! Винаги можеш да ни попиташ и за нещо конкретно като попълниш формата ни за контакт!

1. Кога трябва да помисля за бъдещия си избор?

Вземането на решение след 7 или 12 клас обикновено не е кратък процес. Той е свързан с изграждането на себепознание чрез познаване на АЗ-профила ни, силните и слабите ни страни, нашите препочитания, умения, копмпетентности. Затова е добре процесът на себепознание да започне от от началото на 5 клас. Участието в групова дейност с класа, както и личните срещи с кариерен консултант до голяма степен подпомагат този процес да се случи плавно и успешно.

2. Как мога да открия своите силни и слаби страни?

Силните и слабите ни страни са свързани с нашите преносими умения или това, което умеем, там – където се чувстваме добре и извършваме дейности с желание и лекота! Има специални тестове, с които кариерните консултанти работят, за да определят заедно с ученика неговите силни страни, дефицитарни области, а оттам и кой дейности той би извършвал с лекота в своето бъдещо професионално развитие.

3. Защо семейството ми иска да вземе решението?

Семействто е най-близкият ни кръг от хора, които обикновено са част от процеса на вземане на важни решения. Понякога, предпазливи и несигурни за бъдещото ни развитие, те предпочитат да наложат своето мнение, за да успокоят себе си и нас, че общо взетото решение ще е най-правилното! Това обаче не винаги е добър сценарий. Добре е да поговориш с тях открито и да им обясниш, че за да се вземе решение е важно да са налице определени фактори, които са сръзани с отличното себепознание на личността ни, а кой по-добре от нас самите ни познава? Нашите личностни качества и умения, предпочитанията за дейности като минал опит и уменията за разпознаване на образователни алтернативи са сред нещата, които кариерните консултанти “изработват” заедно в съвсестната работа с учениците. Това би подпомогнало процесът и вероятно би успокоило родителите, че ученикът все пак ще получи компетентна подкрепа при вземане на важни образователни решения. Препоръката на специалистите е в този процес да вземат участие всички “значими други” хора в живота ни, но изборът да го направим ние самите! 

4. Защо е важно да познавам себе си?

Много често в Центъра за кариерно ориентиране идват млади хора със заявката “Колебая се между две училища или специалности” или “Изобщо не съм наясно какво искам и къде да продължа”. Това не е нещо необичайно, защото процесът по себепознание продължава през целия ни ученически път. През гимназиалния етап е времето, когато е редно най-много внимание да обърнем на нас самите – какво ни е интересно, как вършим нещата, какви са силните ни страни, в кои дейности имаме най-много умения и какво вършим с лекота. Цялото това море от информация формира нашия т.н. “АЗ-профил”. Той и познанието за него ни помага в над 85% от случаите, когато следва да вземем важно решение в живота си. Какво искам, Какво мога и Какво още ми трябва, за да постигна целите си – това са трите важни въпроса, чиито отговори ни дават силата да вземаме правилни и информирани решения!

Кариерни консултанти в ЦКО - Силистра

Център за кариерно ориентиране – Силистра е създаден по проект на МОН през 2011 година, като част от мрежата кариерни центрове във всички областни градове в България.

От 2017 г. е общинска образователна структура към НАО “Галилео Галилей” с ръководител Нели Иванова.

В Център за кариерно ориентиране – Силистра работят трима кариерни консултанти, като този екип е в актуалния си състав от началото на 2019 година насам.

За две години нашият Център успя да реализира няколко важни за Силистра инициативи – като Форум “Дни на фотографията” – 2018, Календар “Цветна и романтична Силистра” – 2019, Предоставяне на стипендии на ученици с таланти и високи постижения в областта на науката “Талант и постижение” – 2019. В кран на 2019 г. проведохме и първият в Силистра Образователен терминал “Имам ли билет”, насочен изцяло към учениците от 7 и 12 клас, които са пред своя бъдещ образователен избор на гимназия или университет.

Екипът ни работи с ученици от 1 до 12  клас на територията на цялата област.

От м.февруари 2020 г. работим по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Отзиви

Удоволствие е да се работи с този екип от млади, амбициозни и креативни дами. С нетърпение очакваме дните, в които провеждат часове в нашето училище. Учениците ги познават добре и ги посрещат като добри приятели и съветници.

Галя Илиева

Директор, ОУ "Отец Паисий" - Силистра

В процес….

В процес…

Последни блог статии

Дейности на Център за кариерно ориентиране през 2019 г.

Дейности на Център за кариерно ориентиране през 2019 г.

В Център за кариерно ориентиране – Силистра работят трима кариерни консултанти и съгласно Наредбата за приобщаващо образование на МОН дейността на Центъра се развива на територията на цялата област Силистра. Кариерно ориентиране, информиране и консултиране През тази...

Форум “Образователен терминал – имам ли билет” се проведе за първи път в Силистра

Форум “Образователен терминал – имам ли билет” се проведе за първи път в Силистра

Задавате ли си въпроси от рода на „Какво мога“, „Какво искам“, „Как върша нещата“, „В какво съм най-добър“? Вероятно не! Но пък тези въпроси много често водят личността по пътя на себепознанието така, че да му помогнат в правенето на избори. За младите хора вземането...

Кампанията “Талант и постижения” събра своите кандидати за стипендии

Кампанията “Талант и постижения” събра своите кандидати за стипендии

Приключи Етап 1 на кампанията Кампанията "Талант и постижения" стартира на 17 април и до 31 май всеки, който искаше да кандидатства със своето портфолио и постиженията в него, трябваше да го подготви и предостави в офиса на Центъра за кариерно ориентиране.Логично на...

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

6 + 14 =