Седмица на професиите - ЦКО

Седмица на професиите

през изследователския поглед на учениците от 1-4 клас

бъдете изследователи! Опознайте света на професиите! Представете училището и класа си!

ЕТАП 1 – Създаване на изследователски проект от ученици – начален етап

 Вижте видеото с насоки

Център за кариерно ориентиране – Силистра ще организира в онлайн среда  – „Седмица на професиите“ – през погледа на малкия изследовател за ученици от първи до четвърти клас.

За целта започва кампания по създаването и реализирането на проекти за дигитална среда, в участието на класовете, които решат да се включат.

Как да се включите?

Всеки клас ще има възможност да избере и изследва професия, която да представи в проект по атрактивен и подходящ за дигитален достъп начин /чрез видео, презентация, представяне на разказ за професия, представяне на изработен постер и др., записани в mp4 формат/.

Цел на инициативата

Целта на инициативата е да се активира изследователския интерес, да се подкрепи работата в екип, да се повишат знанията и уменията да се извлича и ползва информация за света на професиите, която да обогати и образова учениците.

Всички проекти ще бъдат включени в инициативата „Седмица на професиите“, която ще се проведе в сайта на ЦКО и страницата на Центъра във фейсбук на по-късен етап през 2021 г. Представените атрактивно и достоверно проекти ще бъдат също и ценен ресурс в часовете по кариерно ориентиране на ученици от същата възрастова група чрез реализиране на метод „Връстници обучават връстници“ за следващата учебна година.

Включете се!

Каним всички класове от училището Ви за възрастова група 1-4 клас да представят способностите си да създават съдържание по определена тема, подкрепени от своите учители. Срокът за подаване на изследователските проекти е 10 юни 2021 г. Всеки клас може да участва с представяне на повече от една професия /по желание/.

Провеждане на “Седмица на професиите”

Събитието „Седмица на професиите“ ще е достъпно за всички ученици от област Силистра и за провеждането й в дигитална среда ще бъдете уведомени допълнително.

Ако участвате

с изработването на изследователски проект по предложените от ЦКО стъпки /ресурси за учители и ученици/, получавате:

– сертификат за класа “СУПЕР изследователи на професии”;

– възможност да участвате в областна инициатива заедно с много други класове;

– опитност и надграждане на умения за събиране на вярна и надеждна информация за професиите, част от дейността по кариерното ориентиране;

– вашите проекти да достигнат и до други ученици от Силистра като добра практика и подкрепа при информирането на учениците от начален етап за света на професиите.

                       Ресурс за учители

   Изтегли

Стъпки за изследователския екип

Пояснение: Срокът за предаване на проектите е удължен до 10.06.2021 г.

                       Ресурс за ученици

     Изтегли

Как събираме информация за професии

ЕТАП 2 – Представяне на изследователските проекти на учениците от начален етап

“Седмица на професиите ще се проведе на по-късен етап през 2021 г. след като всички проекти/видеа бъдат налични.

Очаквайте подробности.

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

14 + 2 =