кампания талант и постижения
Най-важното за кампанията

Кампанията за предоставяне на еднократни стипендии “Талант и постижения” е част от инициативата на Център за кариерно ориентиране – Силистра в подкрепа на младите хора в града. Тя е естествено продължение на кампания “Цветна и романтична Силистра” , в която бяха събрани 5 000 лева.

Кампания “Талант и постижения” търси ученици с изявени таланти и постижения в областта на науката, обучаващи се в училища на територията на град Силистра. Те могат да кандидатстват в една от три образователни области, показвайки своите постижения чрез създаване и представяне на свое портфолио.

campany_talant_i_postijeniya
етапи на кампанията

Първи етап:

Право на участие имат всички ученици от 5-ти до 12-ти клас от всички училища на територията на община Силистра;

Ученикът се състезава в една образователна област, но в неговото портфолио може да включи постижения от различни области. Портфолиото следва да обедини всички постижения на ученика, но подредбата и какво точно да съдържа то, е по преценка на кандидата. Целта е да се изведат и селектират високите постижения, най-силните страни и опита на кандидата, които да бъдат оформени и подредени по значимост.

Кандидатурите ще бъдат селектирани и одобрени за втори етап по критерии от комисията в състав:

  1. Експерт от отдел “Образование и младежки дейности”;
  2. Експерт от РУО-Силистра;
  3. Представител на комисията по образование в Общински съвет;
  4. Представител на училищната общност – ученик;
  5. Представители на ЦКО.

Във втори етап ще преминат първите 25 класирани кандидати, получили най-висок брой точки по посочените критерии за кандидатстване.

 Втори етап:

Допуснатите по документи кандидати следва да подготвят презентация, представяща техните постижения и опит по атрактивен и съдържателен начин;

Защитата на презентацията ще се проведе пред Комисията на 12 юни в Център за кариерно ориентиране.

Редът за презентиране се определя по входящия номер на кандидатурата;

Комисията обявява класирането в деня на награждаването.

Награждаването ще се състои на 14 юни 2019 г. Мястото и часът ще бъдат обявени допълнително на страницата на Центъра във Facebook – https://www.facebook.com/CKO.Silistra/ в срок до 07.06.2019г.

Kak-se-pravi-portfolio
portfolio_stipendii_2019
Стипендии Талант и постижения
образователни области

Ученикът се състезава в една образователна област, но в неговото портфолио може да включи постижения от различни области.

                         

Природо-математическа област

/математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия, биология и здравно образование/ – постижения от олимпиади и национални състезания, одобрени от МОН;

Вижте ги тук – http://mon.bg/bg/80/

Хуманитарна област

/български език, чужд език, история, география/ – постижения от олимпиади и национални състезания;

Вижте ги тук – http://mon.bg/bg/80/

Професионална област

/за реализирани постижения в професионално направление/ – от национални състезания по професии, одобрени от МОН;

 Вижте ги тук – http://mon.bg/bg/80/

portfolio_best_practises
Стипендии Талант и постижения
Стипендии Талант и постижения

вид и размер на стипендиите

1.Еднократна стипендия “Талант и постижения”

          Стойност – 1 000 лева /независимо от направлението/

2.Еднократна стипендия в “Природо-математическа област”

          Една стипендия на стойност – 600 лева

          Една стипендия на стойност  – 400 лева

3.Еднократна стипендия в “Хуманитарна област”

          Една стипендия на стойност  – 600 лева

          Една стипендия на стойност – 400 лева

4.Еднократна стипендия “Професионална област”

          Една стипендия на стойност:  600 лева

          Една стипендия на стойност: 400 лева

Останалата част от заложената сума се разпределя от Комисията по нейно усмотрение при покриване на критериите за кандидатстване.

мечти и цел
срокове на кампанията

Подаване на документи за кандидатстване /портфолио/ от учениците –  15.04.2019г. до 31.05.2019 г.

Документите се подават лично или от родител на кандидата в Центъра за кариерно ориентиране /ул. „Добрич” 23 – бившата Школа по изкуствата, зала 1/. Документите ще се приемат всеки работен ден от 12:00 – до 13:00 ч. и от 16:00 – до 17:00 ч.

Разглеждане на кандидатурите от Комисията в първи етап – до 5.06.2019 г.

Уведомяване на участниците за преминаване във втори етап – до 6.06.2019 г.

Представяне на портфолио от кандидатите пред Комисията – 12.06.2019 г.

Награждаване на стипендиантите – 14.06.2019 г.

ЦКО Силистра начало
необходими документи при кандидатстване

Преди да започнете да подготвяте своето портфолио, запознайте се с Пълните условия и ред за кандидатстване в кампанията. Свалете файла оттук

Следва да подготвите и портфолиото, което задължително трябва да включва:

1- Заявление за участие в кампания “Талант и постижения” – Приложение 1 по образец на ЦКО ;

2- Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни – Приложение 2 по образец на ЦКО;

3- Резюме в свободен текст, което да включва:

           – Кратко представяне – до 500 думи;

           – Описание в коя област съм най-добър и защо;

           – Как мисля да използвам сумата от стипендията, за да развия моя талант, опит и постижения в избраната от мен област.

Забележка: Съдържанието на резюмето може да подпомогне разработването на презентацията за втори етап.

4- Грамоти, сертификати и други документи, доказващи постиженията по Критерий 1 и Критерий 2 – копия

5- Сертификат и/или Бланка за доказване на дейности по неформално образование и друг опит /Критерий 3/, попълнена, подписана и подпечатана от съответната институция/организация – Приложение 3 по образец на ЦКО.

portfolio_stipendii_2019
Kak-se-pravi-portfolio
Стипендии Талант и постижения

Ако имате въпроси по време на кампанията, потърсете кариерните консултанти за помощ, информация или подробности, за да създадете най-доброто портфолио за Вашите постижения и талант!

Специални благодарности

Кампанията "Талант и постижения" нямаше да бъде възможна без подкрепата на гражданите на Силистра, които приеха благотворителната кампания за набиране на средства за стипендиите като тяхна кауза! Благодарим Ви!