Дигитална платформа “Стъпки към бъдеще” статия

Oct 14, 2021

 

 

 

През учебната 2021-2022 година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Г. Галилей“ – Силистра ще обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”. Проектът ще се осъществи по модул „В“ и носи наименованието: „Дигитална платформа за предоставяне на ресурси по кариерно ориентиране – Образователни насоки и стъпки към бъдеще“.

Партньори по този проект ще бъдат училища от общините Силистра, Тутракан и Дулово.

Дигитална платформа "Стъпки към бъдеще" статия

“Образователни възможности и стъпки към бъдеще”

С оглед подкрепа на перспективното личностно, професионално и социално развитие, екипа на ЦКО-Силистра има идея да създаде дигитална платформа “Образователни възможности и стъпки към бъдеще” с ресурси за кариерно информиране. Тя да бъде едно достъпно пространство, като образователна и обучителна среда за съвременния ученик, на един клик разстояние, в удобно за него време. По този начин се осигурява пълноценност на образователния процес и непрекъснатост на кариерното взаимодействие между педагогически специалисти – ученици – кариерни консултанти.

Работата в онлайн среда – новото “старо”

Платформата ще предлага достъп на ученици от 7 и 12 клас до следните видове онлайн ресурси:

* Запознаване с всички стъпки на процеса на образователен преход“Себепознание”, “Образователни алтернативи”, “Планиране и ранжиране на желания”, организирани в отделни модули по кариерно ориентиране в дигитална среда;

* “Професията отблизо” – създаване на видео интервю/блог/влог като визитка на професията/ визитка на професионалиста. Основни акценти в съдържанието ще бъдат: особености и характеристики на професията и средата, предизвикателства, възможности за реализация и професионалният избор като лична история;

* “Виж моя път! Избери твоя” – Секция за презентационни продукти на гимназиите във връзка с кампания “Прием след 7. клас” /изготвени от екипи по същата НП и други актуални материали/.

Център за кариерно ориентиране – Силистра ще работи и за изграждане на по-тесни професионални връзки с училищните екипи чрез провеждане на методически обучения с педагогическите специалисти и съветници от гимназиален и прогимназиален етап от училищата, подкрепили проектното предложение и дали своята заявка за участие в него.

Дейностите по проекта на Център за кариерно ориентиране – Силистра ще се осъществяват в периода м.октомври 2021 г. – м.юни  2022 г. и ще обхванат минимум 208 ученици от 7 и 12 клас, /като възможността за достъп до Платформата за всички 625 ученици от 13-те училища ще е наличен при желание/ и 65 педагогически специалисти и съветници.

Проектът е на стойност 8 541,30 лева.

Училищата, приели да участват в проекта са:

 1. СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан
 2. ОУ „Христо Смирненски” – Дулово
 3. СУ „Васил Левски“ – Дулово
 4. ПЗГ „Добруджа“ – Силистра
 5. ПГМТ „Владимир Комаров“ – Силистра
 6. ПГС „Пеньо Пенев“ – Силистра
 7. ПГПТ „Евлоги Георгиев“ – Силистра
 8. ГПСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра
 9. ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра
 10. ПМГ „Св.Климент Охридски“ – Силистра
 11. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Силистра
 12. ОУ „Отец Паисий“ – Силистра
 13. ОУ „Иван Вазов“ – Силистра

 

 Снимки:  www.unsplash.com