План-прием след 7. клас – 2021/2022 г.

Община Силистра

l

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" - СИЛИСТРА

 прием в 2 паралелки, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети: Английски език, Немски/Френски език

———————————————————————————-

 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети: Немски език, Английски/Френски език

———————————————————————————-

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Чужд език от диплома

Срок на обучение: 5 години

l

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА

 прием в 1 паралелка, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Профил „Обществени науки” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 29 ученици

Профилиращи предмети: Георграфия и икономика, История и цивилизация

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Георграфия и икономика от диплома + оценка по История и цивилизация от диплома

Срок на обучение: 5 години

l

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" - СИЛИСТРА

 прием в 2 специалности, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Специалност „Компютърна техника и технологии” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 14 ученици

     ———————————————————————————-

  • Специалност „Автомобилна мехатроника” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 15 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

Срок на обучение: 5 години

l

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ" - СИЛИСТРА

 прием в 2 специалности, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Специалност “Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 14 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

   ———————————————————————————-

  • Специалност „Екология и опазване на околната среда” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 15 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Химия и опазване на околната среда от диплома

Срок на обучение: 5 години

l

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО "ПЕНЬО ПЕНЕВ" - СИЛИСТРА

 прием в 2 специалности, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Специалност “Интериорен дизайнер” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици

   ———————————————————————————-

 • Специалност „Строителство и архитектура” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици

———————————————————————————-

 • Специалност „Стоманобетонни конструкции” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

———————————————————————————-

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Изобразително изкуство от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

Срок на обучение: 5 години

l

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМАНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - СИЛИСТРА

 прием в 3 паралелки, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Профил „Математически” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети: Математика и Информатика

Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Математика от диплома

———————————————————————————-

 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологии

Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

———————————————————————————-

 • Профил „Природни науки” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети: Химия и опазване и околната среда, Биология и здравно образование

Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Билогия и здравно образование от диплома

Срок на обучение: 5 години

l

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ "АТАНАС БУРОВ" - СИЛИСТРА

 прием в 3 специалности, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Специалност  „Сътрудник в малък и среден бизнес” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Георграфия и икономика от диплома

———————————————————————————-

 • Специалност „Икономическа информатика” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

———————————————————————————-

 • Специалност „Кетъринг” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 пъти НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Изобразително изкуство от диплома

———————————————————————————-

 • Специалност „Организация на туризма и свободното време” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 пъти НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Георграфия и икономика от диплома

Срок на обучение: 5 години

l

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ "ДОБРУДЖА" - СИЛИСТРА

 прием в 2 специалности, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Специалност “Механизация на селското стопанство” с  изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

   ———————————————————————————-

 • Специалност „Механизация на горското стопанство” с  изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

———————————————————————————-

Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Физика и астрономия от диплома

Срок на обучение: 5 години

l

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО

 прием в 1 специалност, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Специалност “Хранително-вкусова промишленост” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Химия и опазване на околната среда от диплома

Срок на обучение: 5 години

Община Тутракан

l

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - ТУТРАКАН

 прием в 2 профила, както следва:

   ———————————————————————————-

 • Профил “Природни науки” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

  Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Химия и опазване на околната среда от диплома

  ———————————————————————————-

  • Профил „Предприемачески” с  разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

  Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Георграфия и икономика от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

  Срок на обучение: 5 години

  l

  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - ТУТРАКАН

   прием в 2 профила, както следва:

     ———————————————————————————-

  • Специалност “Системно програмиране” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

   Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по ПЧЕ от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

   ———————————————————————————-

   • Специалност „Търговия” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/РУСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

   Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Георграфия и икономика от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

   Срок на обучение: 5 години

   Община Дулово

   l

   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ - ДУЛОВО

    прием в 3 специалности, както следва:

   * Специалност “Автотранспортна техника”с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

    Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Физика и астрономия от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

    ————————————————————————-

    * Специалност  „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

    Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Изобразително изкуство от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

    ————————————————————————-

    * Специалност  „Механизация на селското стопанство” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

    Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Физика и астрономия от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

    Срок на обучение: 5 години

    l

    СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - ТУТРАКАН

     прием в 2 профила, както следва:

    ———————————————————————

    * Специалност “Системно програмиране” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

     Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Първи чужд език от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

     ———————————————————————-

     * Специалност „Търговия” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/РУСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

     Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Георграфия и икономика от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

     Срок на обучение: 5 години

     Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

     Задължително поле *

     Задължително поле*

     7 + 11 =