Работа

               в онлайн среда

1. Кога трябва да помисля за бъдещия си избор?

Вземането на решение след 7 или 12 клас обикновено не е кратък процес. Той е свързан с изграждането на себепознание чрез познаване на АЗ-профила ни, силните и слабите ни страни, нашите препочитания, умения, копмпетентности. Затова е добре процесът на себепознание да започне от от началото на 5 клас. Участието в групова дейност с класа, както и личните срещи с кариерен консултант до голяма степен подпомагат този процес да се случи плавно и успешно.

2. Как мога да открия своите силни и слаби страни?

Силните и слабите ни страни са свързани с нашите преносими умения или това, което умеем, там – където се чувстваме добре и извършваме дейности с желание и лекота! Има специални тестове, с които кариерните консултанти работят, за да определят заедно с ученика неговите силни страни, дефицитарни области, а оттам и кой дейности той би извършвал с лекота в своето бъдещо професионално развитие.

3. Защо семейството ми иска да вземе решението?

Семействто е най-близкият ни кръг от хора, които обикновено са част от процеса на вземане на важни решения. Понякога, предпазливи и несигурни за бъдещото ни развитие, те предпочитат да наложат своето мнение, за да успокоят себе си и нас, че общо взетото решение ще е най-правилното! Това обаче не винаги е добър сценарий. Добре е да поговориш с тях открито и да им обясниш, че за да се вземе решение е важно да са налице определени фактори, които са сръзани с отличното себепознание на личността ни, а кой по-добре от нас самите ни познава? Нашите личностни качества и умения, предпочитанията за дейности като минал опит и уменията за разпознаване на образователни алтернативи са сред нещата, които кариерните консултанти “изработват” заедно в съвсестната работа с учениците. Това би подпомогнало процесът и вероятно би успокоило родителите, че ученикът все пак ще получи компетентна подкрепа при вземане на важни образователни решения. Препоръката на специалистите е в този процес да вземат участие всички “значими други” хора в живота ни, но изборът да го направим ние самите! 

4. Защо е важно да познавам себе си?

Много често в Центъра за кариерно ориентиране идват млади хора със заявката “Колебая се между две училища или специалности” или “Изобщо не съм наясно какво искам и къде да продължа”. Това не е нещо необичайно, защото процесът по себепознание продължава през целия ни ученически път. През гимназиалния етап е времето, когато е редно най-много внимание да обърнем на нас самите – какво ни е интересно, как вършим нещата, какви са силните ни страни, в кои дейности имаме най-много умения и какво вършим с лекота. Цялото това море от информация формира нашия т.н. “АЗ-профил”. Той и познанието за него ни помага в над 85% от случаите, когато следва да вземем важно решение в живота си. Какво искам, Какво мога и Какво още ми трябва, за да постигна целите си – това са трите важни въпроса, чиито отговори ни дават силата да вземаме правилни и информирани решения!

5. С какво може да ми помогне кариерен консултант?

Индивидуалните срещи с кариерен консултант се наричат “индивидуални консултации”. Обикновено те се случват след провеждане на групова работа с целия клас, като след първото впечатление, учениците сами преценяват имат ли нужда от професионалната подкрепа на специалисти към актуалната си ситуация или не. Този процес на изясняване на ситуацията понякога изисква време и ученикът е възможно да потърси услугите на кариерен консултант не веднаха. Когато бъде потърсен, кариерният консултант анализира актуалната ситуация на ученика и с каква ясна заявка идва той при него – дали има нужда от информиране или консултиране. Тогава се начертава и план за действие с ученика – през какви работни моменти ще преминат, какви домашни ще си поставят, какво като знание за ученика ще надградят така, че първоначалната заявка да бъде изпълнена. Индивидуалните срещи и техният брой и интензитет се определят по време на съвместната им работа и са съобразени изцяло с възможностите и предпочитанията на ученика. Обикновено една среща е с продължителност 60 мин, а срещите се провеждат 1-2 пъти седмично, когато процесът е консултиране. При информирането понякога са достатъчни и 1-2 срещи.

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

11 + 8 =

Последни блог статии

Стартира втори етап от “Седмица на професиите” през погледа на малките изследователи

Стартира втори етап от “Седмица на професиите” през погледа на малките изследователи

     Учениците от 1-4 клас в област Силистра ще имат възможност да се запознават с професиите по интересен начин по време на втория етап на инициативата "Седмица на професиите през погледа на малките". Посредством метода "Връстници обучават връстници",...

Дигитална платформа по кариерно ориентиране в помощ на учениците от 7 и 12 клас в Силистра

Дигитална платформа по кариерно ориентиране в помощ на учениците от 7 и 12 клас в Силистра

     През новата учебна година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Г. Галилей“ - Силистра ще обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за...

Онлайн панорама на образованието “Виж моя път! Избери твоя!” за седмокласници ще се проведе в Силистра

Онлайн панорама на образованието “Виж моя път! Избери твоя!” за седмокласници ще се проведе в Силистра

Център за кариерно ориентиране, съвместно с 10 гимназии и средни училища от Силистра, Дулово и Тутракан ще проведе онлайн представяне на план-приема след 7. клас за учениците на които им предстои нов избор на училище и образователен етап. Подготвени е атрактивно видео...