Проект “Подкрепа за успех”е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 6 – Кариерно ориентиране на ученици от 5-7 клас, които са в риск от отпадане, се работи от м.ноември 2019 г.

Център за кариерно ориентиране – Силистра работи съвместно с всички училища, посочени от МОН, включени в дейности по проекта.

Индикаторите по проекта са два – групова работа и индивидуално консултиране.

През учебната 2019-2020 г. Център за кариерно ориентиране проведе дейности по проект “Подкрепа за успех” със следните училища на територията на област Силистра:

СУ “Йордан Йовков” – Тутракан

СУ “Христо Ботев” – Тутракан

СУ “Васил Левски” – Дулово

ОУ “Христо Смирненски” – Дулово

ОУ “Васил Левски” – Главиница

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Силистра

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

15 + 9 =