Екип на ЦКО – Силистра

СТЕЛА ПАВЛОВА

СТЕЛА ПАВЛОВА

КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ

e-mail: stelianapavlova@gmail.com

             cko.silistra@gmail.com

тел.: 0887 55 31 51

ПЛАМЕНА БОЕВА

ПЛАМЕНА БОЕВА

КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ

e-mail: plamenaboeva@gmail.com

             cko.silistra@gmail.com

тел.: 0878 53 20 15

КРЕМЕНА ПЕТРОВА

КРЕМЕНА ПЕТРОВА

КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ

e-mail: kremena.p.petrova@edu.mon.bg

             cko.silistra@gmail.com

тел.: 0888 89 09 64

  • сертифицирани кариерни консултанти по GCDF
  • с образование и опит в образователната сфера
  • с умения за създаване, представяне и систематизиране на методика по кариерно ориентиране
  • опит в създаването на форуми и други събития, свързани с кариерното ориентиране на ученици и граждани
  • изпълняващи проекти по национални и оперативни програми
Екип

Кремена Петрова

квалифициран кариерен консултант /Sertificate Number: GCDF0942-BG от Center for Credentialing and Education (CCE), с представител за България – FBO /Фондация за бизнеса в образованието/

Кремена Петрова е кариерен консултант от началото на 2019 година.

Провежда дейности по кариерно ориентиране с ученици от всички етапи на образователната система, по теми като – характеристика на професиите и света на труда при най-малките, себепознание – интереси, способности, таланти при учениците 5-7 клас, ценностна система, персонален стил, подходяща среда на развитие, професионален път – тогава, когато предстои приключаване на гимназиалния етап на обучение и следва истинското личностно и професионално надграждане в университет и работна среда.

По професия е PR, завършила е и Digital Marketing в SoftUni Digital.

Работила е като зам.-директор “Административно-стопанска дейност” в основно училище в периода 2011 – 2017 г.

Има над 3-годишен опит като радио водещ на авторско предаване през р.”Менес”, докато е била ученик в 10 – 12 клас.

През свободното си време обича да се занимава с маркетинг, реклама и графичен/уеб дизайн.

Както ти дава кариерното ориентиране?

“Това е поредното начинание в моя професионален път, с което надграждам своите презантационни и ораторски умения. Възможността да се запознавам с много млади хора, които имат различни интереси, потребности и качества и заедно да надграждаме всичко това е чудесна възможност за мен да чувствам удовлетворение и постигнати резултати в работата си.”

Коя част от работата като кариерен консултант най-много ти допада?

“Организирането на кампаниите, форумите, летните дейности. Обичам да създавам и документация, като прецизно оглеждам всеки детайл!”

Кое е най-силното ти качество, което използвам ежедневно в работата си?

“Организационните ми умения! Считам, че добрата организация е гарант за добър краен резултат”.
Екип

Пламена Боева

квалифициран кариерен консултант /Sertificate Number: GCDF00923-BG от Center for Credentialing and Education (CCE), с представител за България – FBO /Фондация за бизнеса в образованието/

Пламена Боева е кариерен консултант от началото на 2019 година.

Провежда дейности по кариерно ориентиране с ученици от всички етапи на образователната система, студенти и граждани по теми, свързани с професиите, света на труда, образователни и професионални избори, личностно и кариерно развитие.

По професия е педагог, завършила е РУ “Ангел Кънчев”, специалност “Методика на обучението по БЕЛ и английски език”.

Има опит в сферата на малък и среден бизнес над 20 години.

Обучител е в Мултилевъл маркетинг компания по теми за дигитален маркетинг, мотивация и бизнес развитие.

Завършила е обучения по маркетинг, дизайн и финансова грамотност.

Развила е организационни, комуникационни, презентационни и дигитални умения, които използва в дейностите по кариерно ориентиране.

През свободното си време обича да чете книга и да спортува.

Както ти дава кариерното ориентиране?

“Харесва ми динамиката и разнообразието в дейностите. Срещите с деца и младежи ме зареждат емоционално и провокират в мен  аналитичното ми мислене.
Работата по различни проекти и програми на МОН допълнително обигатява дейността и ми дава възможност за разгръщане на креативността и творческото ми мислене.”

Коя част от работата като кариерен консултант най-много ти допада?

“Организирането и провеждането на кампании и форуми.  Възможността да се общува с различни възрастови групи и споделянето на различни гледни точки и виждания с тях.”

Кое е най-силното ти качество, което използвам ежедневно в работата си?

“Индивидуалният ми подход към учениците, креативността и устрема ми за разбиране и подкрепа на младия човек в неговото търсене на образователен и професионален път”.
Екип

Стела Павлова

Стела Павлова е кариерен консултант от създаването на Центъра през 2011 г.

Работи основно с учениците от 8 – 12 клас.

По професия е девиантолог, завършила е Софийския университет. В момента се обучава в …..

Работила е експерт “Младежки дейности” в Община Силистра.