За класни ръководители

професии на бъдещето
За класни ръководители
За класни ръководители

Знаете ли, че имате право на до 4 теми по кариерно ориентиране за всяка учебна година, които кариерен консуталнт може да проведе с Вашите ученици?

Знаете ли, че дейностите по кариерно инриентиране, информиране и консултиране са част от държавната политика на МОН за личностно развитие на учениците във всички етапи на образование – начален, прогимназиален, гимназиален?

Знаете ли, че дори и да не подозирате за потребността на Вашите ученици от кариерно ориентиране, може да предоставите тази безплатна за Вашите ученици възможност сертифициран GCDF кариерен консултант да ги посети и да предостави още една гледна точка по отношение на тяхното кариерно развитие?

Свържете се с нас и се възползвайте от всички ресурси и методики, с които работи екипа на ЦКО-Силистра.

 

За класни ръководители
За класни ръководители

ТЕМИ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 1 клас

Опознавам света на професиите

характеристики – работно място, инструменти на труда, работно облекло, краен резултат от работата на професионалиста

Метод: упражнение с работни карти за света на професиите

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 2 клас

Какъв искам да стана когато порасна

Разкриване силните страни на детските мечти чрез упражнения, свързани с реалностите в света на труда – работно време, работно място, пригодност, знания, умения, връзка на силните страни на дадена професия и уменията, които притежаваме.

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 3 клас

Изследователи на професии

Чрез метода “Връстници обучават връстници” учениците разглеждат характеристиките на избрана професия чрез видео съдържание, подготвено от други ученици на тяхната възраст.

Методиката е създадена в кампания “Месец на професиите през погледа на малкия изследовател”.

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 4 клас

Накъде ме водят моите интереси

Време за разкриване силата на извънкласните дейности и ценната информация, която ни дават за нашата личност – къде се справяме с лекота, къде ни е най-приятно и защо, с какът тип хора предпочитаме да сме в обща среда, как хобито може да се превърне в реална професионална реализация и др.

ТЕМИ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 5 клас

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 6 клас

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 7 клас

ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 8 клас

Какво трябва да знам за себе си, за да определя кариерните си цели

Групова работа, дискусия ”Познавам ли професията или профила, които съм избрал;

„Колело на кариерните цели“

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 9 клас

Пътища за кариерно развитие

Митове по отношение на кариерата:

ангажимент за цял живот;

пълно удовлетворение;

гарантирано бъдеще;

да подцениш възможностите;

“безплатният обяд”;

всемогъщата автобиография и др.

 

 

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 10 клас

Качества и персонален стил

Защо е важно да ги разпознавам и надграждам в учебна среда.

Професията отблизо

упражнение „Необходими качества за професионалното поле”

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 11 клас

Кариерните цели и защо е важно да познаваме своите интереси; Типове личности и работна среда

Тест на Холанд за 6-те типа личности и работната среда, която ги мотивира да бъдат успешни професионалисти

 

За класни ръководители

АТЕЛИЕ 12 клас

Стъпки за образователен избор

себепознание,

информиране,

план за действие

Цел на обучението по кариерно ориентиране

Целта на груповата работа в училищата е предоставяне на възможности за експериментиране, изпробване и търсене на актуални за конкретната група ученици отговори на въпросите:

•  Какво бих искал да правя в бъдеще?;
•  Какво ми доставя удоволствие?;
•  Какво мога да правя?;
•  Как ще го направя.

индивидуална консултация с кариерен консултант
Седмица на професиите - 1-4 клас

Методи на работа

Нашият екип предлага за Вашите ученици дискусии, работилници, работа по групи, дебат, работа по казуси, игри за генериране на идеи и др.

Място на провеждане

Дейностите по кариерно информиране и консултиране като групова и индивидуална работа могат да се провеждат

  • в Центъра по кариерно ориентиране, на адрес – ул. “Добрич” №23.
  • на място във Вашето училище.

Центърът разполага с две зали за информиране и консултиране и една за групова работа.

Как да се свържете с нас
по телефона:

Стела Павлова – 0887 55 31 51

Кремена Петрова – 0888 89 09 64

Пламена Боева – 0878 53 20 15

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

13 + 3 =