За директори

професии на бъдещето

Забелязали сте необходимост от различна гледна точка за учениците от конкретен клас, или просто желаете външен лектор за една по-различна лекция с част от доверените Ви ученици?

Свържете се с нас, за да обсъдим как да покрием Вашата необходимост с нашите ресурси.

 

За директори на училища

ТЕМИ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП

За директори на училища

АТЕЛИЕ 1 клас

Опознавам света на професиите

характеристики – работно място, инструменти на труда, работно облекло, краен резултат от работата на професионалиста

Метод: упражнение с работни карти за света на професиите

За директори на училища

АТЕЛИЕ 2 клас

Какъв искам да стана когато порасна

Разкриване силните страни на детските мечти чрез упражнения, свързани с реалностите в света на труда – работно време, работно място, пригодност, знания, умения, връзка на силните страни на дадена професия и уменията, които притежаваме.

За директори на училища

АТЕЛИЕ 3 клас

Изследователи на професии

Чрез метода “Връстници обучават връстници” учениците разглеждат характеристиките на избрана професия чрез видео съдържание, подготвено от други ученици на тяхната възраст.

Методиката е създадена в кампания “Месец на професиите през погледа на малкия изследовател”.

За директори на училища

АТЕЛИЕ 4 клас

Накъде ме водят моите интереси

Време за разкриване силата на извънкласните дейности и ценната информация, която ни дават за нашата личност – къде се справяме с лекота, къде ни е най-приятно и защо, с какът тип хора предпочитаме да сме в обща среда, как хобито може да се превърне в реална професионална реализация и др.

ТЕМИ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

За директори на училища

АТЕЛИЕ 5 клас

За директори на училища

АТЕЛИЕ 6 клас

За директори на училища

АТЕЛИЕ 7 клас

ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

За директори на училища

АТЕЛИЕ 8 клас

Какво трябва да знам за себе си, за да определя кариерните си цели

Групова работа, дискусия ”Познавам ли професията или профила, които съм избрал;

„Колело на кариерните цели“

За директори на училища

АТЕЛИЕ 9 клас

Пътища за кариерно развитие

Митове по отношение на кариерата:

ангажимент за цял живот;

пълно удовлетворение;

гарантирано бъдеще;

да подцениш възможностите;

“безплатният обяд”;

всемогъщата автобиография и др.

 

 

За директори на училища

АТЕЛИЕ 10 клас

Качества и персонален стил

Защо е важно да ги разпознавам и надграждам в учебна среда.

Професията отблизо

упражнение „Необходими качества за професионалното поле”

За директори на училища

АТЕЛИЕ 11 клас

Кариерните цели и защо е важно да познаваме своите интереси; Типове личности и работна среда

Тест на Холанд за 6-те типа личности и работната среда, която ги мотивира да бъдат успешни професионалисти

 

За директори на училища

АТЕЛИЕ 12 клас

Стъпки за образователен избор

себепознание,

информиране,

план за действие

Цел на обучението по кариерно ориентиране

Целта на груповата работа в училищата е предоставяне на възможности за експериментиране, изпробване и търсене на актуални за конкретната група ученици отговори на въпросите:

•  Какво бих искал да правя в бъдеще?;
•  Какво ми доставя удоволствие?;
•  Какво мога да правя?;
•  Как ще го направя.

индивидуална консултация с кариерен консултант
Седмица на професиите - 1-4 клас

Методи на работа

Нашият екип предлага за Вашите ученици дискусии, работилници, работа по групи, дебат, работа по казуси, игри за генериране на идеи и др.

Място на провеждане

Дейностите по кариерно информиране и консултиране като групова и индивидуална работа могат да се провеждат

  • в Центъра по кариерно ориентиране, на адрес – ул. “Добрич” №23.
  • на място във Вашето училище.

Центърът разполага с две зали за информиране и консултиране и една за групова работа.

Как да се свържете с нас
по телефона:

Стела Павлова – 0887 55 31 51

Кремена Петрова – 0888 89 09 64

Пламена Боева – 0878 53 20 15

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

14 + 2 =