Прием след 7. клас в Силистра, Дулово и Тутракан

Прием след 7. клас – за учебната 2024/2025 г.

Прием след 7. клас в Силистра, Дулово и Тутракан

Проект на План-прием по училища!!!

Забележка: Очаква се така предложеният за обсъждане план-прием да няма промени, но следва да се утвържди от министъра на образованието в срок до 30 април 2024 г. 

Община Силистра

l

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЕЙО ЯВОРОВ" - СИЛИСТРА

прием в 2 профила в 2 паралелки, както следва:

   ——————————————-

 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 29 ученици

Профилиращи предмети: Английски език, Немски език/Френски език;

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Чужд език от диплома

——————————————–

 • Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Профилиращи предмети: Немски език, Английски език/Френски език;

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Чужд език от диплома

Срок на обучение: 5 години

Сайт на училището

l

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА

прием в 1 паралелка, както следва:

   ——————————————————————————-

Профил „Обществени науки” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 29 ученици

Профилиращи предмети: Георграфия и икономика, История и цивилизация

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Георграфия и икономика от диплома + оценка по История и цивилизация от диплома

Срок на обучение: 5 години

Сайт на училището

l

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА "ВЛАДИМИР КОМАРОВ - СИЛИСТРА

 прием в 4 специалности в 2 паралелки, както следва:

   ——————————————————————————-

Специалност „Компютърна техника и технологии”, професия “Техник на компютърни системи” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

Срок на обучение: 5 години

   —————————————————————————-

Специалност „Автотранспортна техника”, професия “Техник по транспортна техника” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

Срок на обучение: 5 години

   —————————————————————————-

Специалност „Заваряване”, професия “Заварчик” с изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 0,5 паралелка – 13 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

Срок на обучение: 3 години

—————————————————————————-

Специалност „Стругарство”, професия “Стругар” с изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 0,5 паралелка – 13 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

Срок на обучение: 3 години

Сайт на училището

l

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ" - СИЛИСТРА

 прием в 1 специалност в 1 паралелка, както следва:

   ——————————————————————————–

Специалност “Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”, професия “Химик-технолог” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Химия и опазване на околната среда от диплома

Срок на обучение: 5 години

Сайт на училището

l

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО "ПЕНЬО ПЕНЕВ" - СИЛИСТРА

 прием в 2 специалности в 1 паралелка, както следва:

   ——————————————————————————–

 • Специалност “Интериорен дизайнер”, професия “Дизайнер” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици

   ——————————————————————————–

 • Специалност „Строителство и архитектура”, професия “Стоителен техник” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици

——————————————————————————–

  Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Изобразително изкуство от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

  Срок на обучение: 5 години

  Сайт на училището /технически недостъпен в момента/.

  l

  ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - СИЛИСТРА

  прием в 3 профила в 3 паралелки, както следва:

     ——————————————————————————

  • Профил „Математически” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

  Профилиращи предмети: Математика и Информатика

  Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Математика от диплома

  ——————————————————————————-

  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

  Профилиращи предмети: Информатика и КМТИ

  Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

  ——————————————————————————-

  • Профил „Природни науки” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

  Профилиращи предмети: Химия и опазване и околната среда, Биология и здравно образование

  Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по Билогия и здравно образование от диплома

  Срок на обучение: 5 години

  Сайт на училището 

  l

  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ "АТАНАС БУРОВ" - СИЛИСТРА

   прием в 3 специалности в 3 паралелки, както следва:

     ——————————————-

  • Специалност  “Банково дело”, професия „Финансист” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

  Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Георграфия и икономика от диплома

  ——————————————–

  • Специалност „Икономическа информатика”, професия “Икономист – информатик” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

  Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

  ———————————————

  • Специалност „Съдебна администрация”, професия “Съдебен служител” с разширено изучаване на ФРЕНСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

  Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 пъти НВО по Мат + оценка по География от диплома + оценка по Първи чужд език от диплома

  Сайт на училището

   l

   ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ "ДОБРУДЖА" - СИЛИСТРА

    прием в 1 специалност в 1 паралелка, както следва:

      ——————————————

   • Специалност “Механизация на селското стопанство”, професия “Техник на селскостопанска техника” с  изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

   Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Физика и астрономия от диплома

   Срок на обучение: 5 години

   Сайт на училището

   l

   ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО

    прием в 1 специалност в 1 паралелка, както следва:

      ——————————————————————————-

   • Специалност “Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”, професия “Химик-оператор” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

   Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Химия и опазване на околната среда от диплома

   Срок на обучение: 3 години

   Сайт на училището

   Община Тутракан

   l

   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - ТУТРАКАН

   прием в 2 профила в 2 паралелки, както следва:

   ——————————————————————————-

   • Профил “Икономическо развитие” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

   Профилиращи предмети: Английски език и География

   Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по География и икономика от диплома + оценка по Чужд език от диплома

   ——————————————————————————–

   • Профил „Предприемачески” с  разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

   Профилиращи предмети: Предприемачество и Информационни технологии

   Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по География и икономика от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

   Срок на обучение: 5 години

   Сайт на училището

   l

   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - ТУТРАКАН

    прием в 2 специалности в 2 паралелки, както следва:

      ——————————————————————————-

   • Специалност “Системно програмиране”, професия “Системен програмист” с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

    Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Първи чужд език от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

    ———————————————————————————-

    • Специалност „Търговия”, професия “Икономист” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/РУСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

    Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по География и икономика от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

    Срок на обучение: 5 години

    Сайт на училището

    Община Дулово

    l

    ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ - ДУЛОВО

     прием в 3 специалности в 3 паралелки, както следва:

    * Специалност “Автотранспортна техника”, професия “Монтьор на транспортна техника” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

     Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Физика и астрономия от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

     ——————————————————————————-

     * Специалност  „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”,професия “Моделиер – технолог на облекло” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

     Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Изобразително изкуство от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

     ——————————————————————————-

     * Специалност  „Механизация на селското стопанство”, професия “Монтьор на селскостопанска техника” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

     Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Физика и астрономия от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

     Срок на обучение: 5 години

     Сайт на училището

     l

     СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - с.ПАИСИЕВО, ОБЩИНА ДУЛОВО

      прием в 1 профил в 1 паралелка, както следва:

     * Профил “Приордни науки” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

      Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Химия и опазване на околната среда от диплома

      Срок на обучение: 5 години

      l

      СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ДУЛОВО

       прием в 2 профила + 1 специалност в 4 паралелки, както следва:

      ——————————————————————————

      * Профил “Хуманитарни науки” с разширено изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

       Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по БЕЛ от диплома + оценка по История и цивилизации от диплома

       ——————————————————————————-

       * Профил „Природни науки” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 2 паралелки – 52 ученици /общо/

       Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Химия и опазване на околната среда от диплома

       Срок на обучение: 5 години

       ——————————————————————————-

       * Специалност „Приложно програмиране”, професия “Приложен програмист” с  разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

       Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Информационни технологии от диплома + оценка по Чужд език от диплома

       Срок на обучение: 5 години

       Сайт на училището

       l

       СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - с.ОКОРШ, ОБЩИНА ДУЛОВО

       прием в 1 профил в 1 паралелка, както следва:

       Специалност “Икономическа информатика”, професия “Икономист – информатик” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

        Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по География и икономика и от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

        Срок на обучение: 5 години

        Община Ситово

        l

        ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - с.СИТОВО

         прием в 2 специалности в 1 паралелка, както следва:

        * Специалност “Автотранспортна техника”, професия “Техник по транспортна техника”, с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 14 ученици

        Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

        Срок на обучение: 5 години

         ————————————————————————-

         * Специалност  „Производство на месо, месни продукти и риба”, професия “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 15 ученици

         Дуална форма на обучение

         Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

         Срок на обучение: 3 години

         Сайт на училището

         Община Главиница

         l

         СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр.ГЛАВИНИЦА

          прием в 1 специалност + 1 профил в 2 паралелки, както следва:

         * Специалност “Механизация на селското стопанство, професия “Монтьор на селскостопанска техника” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

          Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Физика и астрономия от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома

          ————————————————————————-

          * Профил „Природни науки” с  разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици

          Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Биология и здравно образование от диплома + оценка по Физика и астрономия от диплома

          Срок на обучение: 5 години

          Сайт на училището

          Община Кайнарджа

          l

          ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - с. СРЕДИЩЕ

           прием в 3 специалности в 2 паралелки, както следва:

          ——————————————————————————

          * Специалност “Автотранспортна техника”, професия “Монтьор на транспортна техника” с изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 14 ученици

           Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Изобразително изкуство от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

           ——————————————————————————-

           * Специалност “Пътностроителна техника, професия “Монтьор на транспортна техника” с изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 15 ученици

            Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Изобразително изкуство от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

            ——————————————————————————-

            * Специалност „Трайни насаждения”, професия “Техник-разстениевъд” с  изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 29 ученици

            Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Изобразително изкуство от диплома + оценка по Технологии и предприемачество от диплома

            Срок на обучение: 5 години

            Сайт на училището

            Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

            Задължително поле *

            Задължително поле*

            8 + 2 =