бъдете изследователи! Опознайте света на професиите! Представете училището и класа си!

ЕТАП 1 – Създаване на изследователски проект от ученици – начален етап

 Вижте видеото с насоки

ЕКИПЪТ на Център за кариерно ориентиране – Силистра организира „Месец на професиите“ – през погледа на малкия изследовател, за ученици от първи до четвърти клас.

За трета поредна година стартираме кампания по създаването и реализирането на проекти за дигитална среда, в участието на класовете, които решат да се включат.

Партньори на инициативата са: Община Силистра, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и НАО “Галилео Галилей” – Силистра.

Как да се включите?

Всеки клас ще има възможност да избере и изследва професия, която да представи в проект по атрактивен и подходящ за дигитален достъп начин /чрез видео, презентация, представяне на разказ за професия, представяне на изработен постер и др., записани в mp4 или друг видео формат/.

Цел на инициативата

Целта на инициативата е да се активира изследователския интерес, да се подкрепи работата в екип, да се повишат знанията и уменията да се извлича и ползва информация за света на професиите, която да обогати и образова учениците.

Всички проекти ще бъдат включени в инициативата „Месец на професиите“ във ЕТАП 2, който ще се проведе онлайн на страниците на Община Силистра и  Център за кариерно ориентиране във фейсбук през м.май 2024 г. Представените атрактивно и достоверно проекти ще бъдат също и ценен ресурс в часовете по кариерно ориентиране на ученици от същата възрастова група чрез реализиране на метод „Връстници обучават връстници“. 

Включете се!

Каним всички класове от област Силистра за възрастова група 1-4 клас да представят способностите си да създават съдържание по определена тема, подкрепени от своите учители. Срокът за подаване на изследователските проекти е 23 април 2024 г. Всеки клас може да участва с представяне на повече от една професия или да бъде разделен на отделни екипи за няколко професии. /по желание/.

Ако участвате

с изработването на изследователски проект по предложените от ЦКО стъпки /ресурси за учители и ученици/, получавате:

– сертификат за класа “СУПЕР изследователи на професии”;

– възможност да участвате в областна инициатива заедно с много други класове;

– опитност и надграждане на умения за събиране на вярна и надеждна информация за професиите, част от дейността по кариерното ориентиране;

– вашите проекти да достигнат и до други ученици от Силистра като добра практика и подкрепа при информирането на учениците от начален етап за света на професиите.

– поощрителни награди за участниците в проектите и техните ръководители.

Допълнителни изисквания и указания:

– Класния ръководител подава ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА ЕКИП/И  в срок до 18.03.2024 г. чрез ТАЗИ ФОРМА – Месец на професиите 3 – 2023/2024.

– Видео проектите да са с времетраене – до 5 минути;

– Да са включени 4-те видими характеристики на избраната професия, посочени в Ресурс за ученици /по-надолу/.

– Да са записани в подходящ за интернет споделяне формат, като .mp4, mov  и др.

– Готовият видео проект се подава за участие в срок до 23.04.2024 г. Може да го изпратите по имейл към cko.silistra@gmail.com или след уговорка с Пламена Боева – кариерен консултант и отговорник по кампанията. Телефон за връзка: +359 878 53 20 15

ПЛЕЙЛИСТ КЪМ "МЕСЕЦ НА ПРОФЕСИИТЕ" 2022-2023

Вижте нашите малки изследователи на професии

                       Ресурс за учители

   Изтегли

Стъпки за изследователския екип

                        Ресурс за ученици

     Изтегли

Как събираме информация за професии

ЕТАП 2

Представяне на изследователските проекти на учениците от начален етап

В кампанията през 2024 година участваха 28 класа с общо 32 проекта. Всички участници  ще бъдат  посетени от екипа на ЦКО – Силистра през месец май 2024 г. и ще получат своите сертификати за участие в кампанията.

Вижте още:

 

професия “БИБЛИОТЕКАР”

представят 2. В клас от ОУ “Отец Паисий” – гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “ИСТОРИК-КРАЕВЕД”

представят 4. А клас от ОУ “Отец Паисий” – Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “АКТЬОР”

представят 3. А клас от ОУ “Отец Паисий” – гр.Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “ХОРЕОГРАФ”

представят 4. Б клас от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “СЪДИЯ”

представят 4. А клас от СУ “Н. Вапцаров” – гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “ТРЕНЬОР”

представят  4. В клас – СУ “Никола Вапцаров” – гр.Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “ПОЛИЦАЙ”

представят 1. А клас, ОУ “Иван Вазов” – гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “ЗЪБОЛЕКАР”

представят Център за специална образователна подкрепа – гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “ЗЪБОЛЕКАР”

представят 2. А клас от ОУ “Иван Вазов” – гр.Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ”

представят 3. Б клас от ОУ “Иван Вазов” – гр.Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “ЗЪБОТЕХНИК”

представят 4. Б от  ОУ “Иван Вазов”, гр.Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

проект “МОИТЕ МЕЧТИ”

представят 1. В клас от ОУ “Иван Вазов” , гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “ЗЕМЕДЕЛЕЦ”

представят 3. В клас от ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ”

представят 3. Г клас от ОУ “Иван Вазов”- гр.Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “БРОКЕР”

представят 4. А клас от ОУ “Иван Вазов” – гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

професия “АГРОНОМ”

представят 3. А клас от ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “ЗЕМЕДЕЛЕЦ”

представят 1. Б клас от ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “ЛАНДШАФТЕН ОЗЕЛЕНИТЕЛ”

представят 4. В клас от ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “ФРИЗЬОР”

представят 3. клас от ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Калипетрово

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “АРХЕОЛОГ”

представят Трета група ЦОУД при ОбУ “Св. Климент охридски”- с. Проф. Иширково

Месец на професиите - 2023-2024 г.

проект “ПРОФЕСИИТЕ НА НАШИТЕ РОДИТЕЛИ”

представят 1. А клас от СУ “Йордан Йовков”, гр. Тутракан

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “БИОЛОГ”

представят 3. А клас от СУ “Йордан Йовков”- гр. Тутракан

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “ТЕХНИК ЛЕСОВЪД”

представят 4. А клас от СУ “Йордан Йовков”, гр. Тутракан

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛ”

представят 3. В клас от ОУ “Христо Смирненски”, гр. Дулово

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “ПЧЕЛАР”

представят 3. В клас от ОУ “Христо Смирненски”- гр. Дулово

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Професия “ФЕРМЕР”

представят 1. и 2. клас от ОУ “Отец Паисий”, с. Добротица

Месец на професиите - 2023-2024 г.

Завърши издание 3 на “Месец на професиите” за най- малките изследователи 1.- 4.клас

 

Участие взеха близо 600 ученици, заедно с техните ръководители, родители и близки.

Изследваха много професии, включиха се в различни дейности, научиха много нови неща, пътешестваха и се забавляваха!

Община Силистра връчи на класовете участници ваучери от книжарница Везни 55.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/МКБППМН/, Център за кариерно ориентиране и НАО “Галилео Галилей” поднесоха подаръци, сертификати и изненади на всички ученици, учители и професионалисти.

Кампанията реализираха:

🔵Пламена Боева – кариерен консултант/организация, методика, заснемане и видеообработка/
🔵Мария Харизанова – секретар на МКБППМН при Община Силистра
🔵ОУ “Отец Паисий” гр. Силистра
🔵ОУ “Иван Вазов”– Силистра
🔵ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, град Силистра
🔵СУ “Никола Й. Вапцаров” – Силистра
🔵ОбУ “Свети Климент Охридски” – с. Проф. Иширково
🔵ОУ “Св.св. Кирил и Методий“- с.Калипетрово
🔵ЦСОП – Силистра – Център за специална образователна подкрепа
🔵СУ ” Йордан Йовков”, гр. Тутракан
🔵ОУ “Христо Смирненски” – Дулово
🔵ОУ “Отец Паисий”– с. Добротица

До другата година, малки изследователи! Весела ваканция!

👇Вижте техни моменти от кампанията