бъдете изследователи! Опознайте света на професиите! Представете училището и класа си!

ЕТАП 1 – Създаване на изследователски проект от ученици – начален етап

 Вижте видеото с насоки

ЕКИПЪТ на Център за кариерно ориентиране – Силистра организира „Месец на професиите“ – през погледа на малкия изследовател, за ученици от първи до четвърти клас.

За трета поредна година стартираме кампания по създаването и реализирането на проекти за дигитална среда, в участието на класовете, които решат да се включат.

Партньори на инициативата са: Община Силистра, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и НАО “Галилео Галилей” – Силистра.

Как да се включите?

Всеки клас ще има възможност да избере и изследва професия, която да представи в проект по атрактивен и подходящ за дигитален достъп начин /чрез видео, презентация, представяне на разказ за професия, представяне на изработен постер и др., записани в mp4 или друг видео формат/.

Цел на инициативата

Целта на инициативата е да се активира изследователския интерес, да се подкрепи работата в екип, да се повишат знанията и уменията да се извлича и ползва информация за света на професиите, която да обогати и образова учениците.

Всички проекти ще бъдат включени в инициативата „Месец на професиите“ във ЕТАП 2, който ще се проведе онлайн на страниците на Община Силистра и  Център за кариерно ориентиране във фейсбук през м.май 2024 г. Представените атрактивно и достоверно проекти ще бъдат също и ценен ресурс в часовете по кариерно ориентиране на ученици от същата възрастова група чрез реализиране на метод „Връстници обучават връстници“. 

Включете се!

Каним всички класове от област Силистра за възрастова група 1-4 клас да представят способностите си да създават съдържание по определена тема, подкрепени от своите учители. Срокът за подаване на изследователските проекти е 23 април 2024 г. Всеки клас може да участва с представяне на повече от една професия или да бъде разделен на отделни екипи за няколко професии. /по желание/.

Ако участвате

с изработването на изследователски проект по предложените от ЦКО стъпки /ресурси за учители и ученици/, получавате:

– сертификат за класа “СУПЕР изследователи на професии”;

– възможност да участвате в областна инициатива заедно с много други класове;

– опитност и надграждане на умения за събиране на вярна и надеждна информация за професиите, част от дейността по кариерното ориентиране;

– вашите проекти да достигнат и до други ученици от Силистра като добра практика и подкрепа при информирането на учениците от начален етап за света на професиите.

– поощрителни награди за участниците в проектите и техните ръководители.

Допълнителни изисквания и указания:

– Класния ръководител подава ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА ЕКИП/И  в срок до 18.03.2024 г. чрез ТАЗИ ФОРМА – Месец на професиите 3 – 2023/2024.

– Видео проектите да са с времетраене – до 5 минути;

– Да са включени 4-те видими характеристики на избраната професия, посочени в Ресурс за ученици /по-надолу/.

– Да са записани в подходящ за интернет споделяне формат, като .mp4, mov  и др.

– Готовият видео проект се подава за участие в срок до 23.04.2024 г. Може да го изпратите по имейл към cko.silistra@gmail.com или след уговорка с Пламена Боева – кариерен консултант и отговорник по кампанията. Телефон за връзка: +359 878 53 20 15

ПЛЕЙЛИСТ КЪМ "МЕСЕЦ НА ПРОФЕСИИТЕ" 2022-2023

Вижте нашите малки изследователи на професии

                       Ресурс за учители

   Изтегли

Стъпки за изследователския екип

                        Ресурс за ученици

     Изтегли

Как събираме информация за професии

Не чакай прекалено дълго, за да потърсиш професионално мнение за твоя образователен път! Потърси кариерен консултант напълно БЕЗПЛАТНО!

Задължително поле *

Задължително поле*

4 + 1 =