ЛЕТЕН КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ

“ОПОЗНАЙ ПРОФЕСИИТЕ” 2024

ЕКИПЪТ на Център за кариерно ориентиране – Силистра организира ЛЕТЕН КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ „Опознавам професиите“. Дейностите на клуба са част от летните клубове, организирани от Община Силистра и МКБППМН.

Клубът е подходящ за ученици на възраст 11-14 години, без значение дали са присъствали в часове по кариерно ориентиране или не.

Целта на клуба е чрез използването на разработена онлайн игра по кариерно ориентиране членовете на клуба да имат възможността да се ориентират в света на професиите, опознавайки характеристиките на работната среда чрез игра.

По време на играта учениците се запознават с различни професии, разширяват своя кръгозор за пазара на труда и изясняват своя профил на интереси. Целта е да се насърчат учениците да мислят за своите интереси и да се опитат да извлекат по-нататъшния си образователен път от тях. Дейностите ще се провеждат през м.юли 2024 г. по график, одобрен от Община Силистра и МКБППМН.

Група 1 – за нови желаещи ученици, които не са посещавали клуба през 2023г.

Група 2 – за ученици, които са посещавали клуба през 2023г. и са преминали през ниво 1 на играта C-Game за кариерно ориентиране.

Дейностите в клуба ще се привеждат от Кремена Петрова /сертифициран GCDF кариерен консултант/

Стъпки за изследователския екип
Как събираме информация за професии

Заявлението трябва да бъде попълнено и предоставено на място в сградата на Общинска администрация в периода 06.06. – 18.06.2024 г.

Програма клуб по интереси Опознай професиите
Програма клуб по интереси Опознай професиите

Как да запиша ученик за този клуб?

Може да получите пълна информация в сайта на Община Силистра, на адрес: https://silistra.egov.bg/wps/portal/municipality-silistra/actual/news/letni-klubove-2024

 

За записване на учениците е необходимо попълването на Заявление и декларация – по образец на Община Силистра и да го предадете в сградата на Община Силистра.

Срок за записване: 06.06. – 18.06.2024 г.

За Ваше улеснение, може да изтеглите документите, предоставени от Община Силистра за кампанията “Летни клубове по интереси” и от тук:

* Заявление и Декларация – по образец;

* Програма с предварителни дати и теми на летните клубове – 2024;

* Правила за провеждане на кампанията.

За допълнителна връзка с Община Силистра:

* телефон: 086: 816 239;

* фейсбук страница на Община Силистра;

* имейл: mk.silistra@mail.bg;

* в сградата на Общинска администрация, ул.“Симеон Велики“ 33, стая 307