Университетски кариерни центрове

Аграрен университет – Пловдив
Теодора Стоева
тел.: 032/ 654 383
гореща линия: 0897 41 61 90
e-mail: teodorastoeva@abv.bg

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Варна 9007, к.к. Чайка
Вивиана Панайотова
тел: (052) 359 515
моб.: 0899 739 916
е-mail: careercentre@vfu.bg
http://www.vfu.bg

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
тел.: 062/ 62 01 62
гореща линия: 0897 344 986
e-mail: career_center@uni-vt.bg

Висше държавно училище Колеж по телекомуникации и пощи – София
Яна Дръндова
тел. 02/ 86 22 893
гореща линия: 0896 006 009
e-mail: drandova@abv.bg

Висше строително училище “Любен Каравелов” – София
Боряна Димитрова
тел.: 02/ 80 29 120
гореща линия: 0897 243 733
e-mail: vsu@vsu.bg

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
Нина Димитрова
тел.: 02/ 970 94 07
гореща линия: 0899 783 161
e-mail: career@vtu.bg

Висше училище Земеделски колеж – Пловдив
Д-р Светла Тенова
тел. 032/ 960 366
гореща линия: 0896 09 60 60
e-mail: tenova@abv.bg

Висше училище Международен колеж – Добрич
Павлина Алексиева
тел.: 058/ 655 622
гореща линия: 0899 007 384
e-mail: kariera@ica-bg.org

Висше училище по застраховане и финанси – София
Център за кариерно ориентиране и предприемачество
Петя Иванова
Тел. 02/ 40 15 807
гореща линия: 0896 06 03 03
e-mail: pivanova@vuzf.bg

Икономически университет – Варна
Стефан Калпачев
тел.: 052/ 660 371
гореща линия: 0899 661 379
e-mail: cdcenter@ue-varna.bg

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Цветелина Симеонова
гореща линия: 0897 256 867
тел.: 02/ 855 855 1
e-mail: mtm_career@mail.bg

Международно висше бизнес училище – Ботевград
Елена Александрова
тел. 0883 300 320
гореща линия: 0896 05 04 05
e-mail: alexandrova_el@yahoo.com

Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна
Диана Григорова
Тел. 052/ 65 00 84
гореща линия: 0896 0999 44
e-mail: career_centers@mu-varna.bg

Медицински университет – София
Д-р Росен Радев, Валентина Герасимова
тел.: 02/ 9152164
e-mail: raduch@mu-sofia.bg

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Теодора Христова
тел.: 0889 260 769
e-mail: teodora@mgu.bg

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново
капитан Стефан Маринов
моб.: 088 7707789
e-mail: st.marinov@nvu.bg

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Бистра Пощова
тел.: 032/ 261 805
гореща линия: 0897 29 55 17
e-mail: careerdv@uni-plovdiv.bg

Русенски университет “Ангел Кънчев”
Петя Ангелова
тел.: 082/ 888 425
гореща линия: 0899 691 344
e-mail: kariera@ru.acad.bg

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии
Събина Ефтимова
Тел. 02/ 971 80 74
моб.: 0889 508 771
e-mail: svubit_career@mail.bg

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Център за професионална ориентация
e-mail: office@cpo.uni-sofia.bg
web: www.cpo.uni-sofia.bg.

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Философски факултет
тел. 02/ 971 10 02 (в. 251)
e-mail: office@career-ff.org
web: http://career-ff.org/about

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Факултет по педагогика
Моника Борисова
служ.: 02/ 93 00 543
моб.: 0896 76 00 29
e-mail: monikab@abv.bg

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Факултет по математика и информатика
Елена Анастасова
E-mail: fmi.career@gmail.com

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Алумни център – Стопански Факултет
Милка Семова
моб.: 0887 362 933
Тел.: 02/ 971 3700
e-mail: pro@febalumni.org
web: http://www.febalumni.org

Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов
Образователен и кариерен център
Деница Цолова – Митрева
тел: 0631/ 60587
моб.тел.: 0889 687 371
Е- mail: career.center@uni-svishtov.bg
web: http://www.uni-svishtov.bg/cc/

Технически университет – Варна
Лидия Николова
тел.: 052/ 383 275
гореща линия: 0899 66 77 87
e-mail: Lidia.Nikolova@tu-varna.acad.bg

Технически университет – Габрово
Светла Панайотова
моб.: 0885 84 30 50
тел.: 066 / 827 523
e-mail: svetla7561@abv.bg

Технически университет – София
Владимир Маргитин
моб.: 0894 300 542
тел.: 02/ 965 34 40
e-mail: career@tu-sofia.bg
web: http://career.tu-sofia.bg/

Технически университет – филиал Пловдив
Лалка Ботева
Служ.: 032/ 65 95 41
e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg

Тракийски университет – Стара Загора
Кремена Минева
тел.: 042/ 624 454
e-mail: career_center@uni-sz.bg

Университет по архитектура, строителство и геодезия
Кристиан Либих
тел.: 02/ 96 35 245
e-mail: career@uacg.bg

Университет за национално и световно стопанство
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Атанас Димитров
тел.: 02/ 962 55 95, 0889 289 387
гореща линия: 0899 050 300
e-mail: iccd1@unwe.acad.bg
web: http://iccd.unwe.acad.bg

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Даниела Атанасова
тел.: 032/ 642 738
гореща линия: 0899 660 419
e-mail: uft_career@abv.bg

Химикотехнологичен и металургичен университет
Таня Чимбулева
тел.: 02/ 868 15 13
гореща линия: 0899 052 955
e-mail: tania_m@uctm.edu
web: http://www.uctm.edu/bg/academics/centre_stud.htm

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
Кирил Кирилов
Тел. 054/ 830 952
гореща линия: 0896 055 044
e-mail: career@shu-bg.net

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Мария Чопева
тел.: 073/ 888 91 91
гореща линия: 0897 21 56 52
e-mail: cdcswu@abv.bg