ПРЕДСТОИ ТИ ДА КАНДИДАТСТВАШ ЗА СЛЕДВАЩ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ?

 

 

 

 

 

 

На правилното място си!

Същност на кариерното ориентиране в училище

Разширеният обхват на съдържанието и услугите за професионално и кариерно ориентиране и консултиране се изразява с термина “кариерно образование”. Гъвкавите мобилни пазари…

Основна цел на кариерното ориентиране

Професионално саморазпределение, професионален избор, развитие на кариерни умения на личността на основата на консултирано вземане на решения от…

Умения за управление на кариерата

Определят се като девета компетентност в европейската референтна рамка на ключови компетентности. Основното им съдържание включва…

Пътища за кариерно развитие

В днешните икономически условия е голямо предизивкателство да се избере посока за кариерно развитие, но в същото време тази среда предлага множество възможности. Как да се подготвим за бъдещите предизвикателства…

Q&A

Ако ти предстои скоро да вземеш важни решения, свързани с твоето бъдещо развитие, вероятно си задаваш редица въпроси, които да направят избора ти една идея по-лесен! Погледни дали тук не се крият отговори на някои от тях! Винаги можеш да ни попиташ и за нещо конкретно като попълниш формата ни за контакт!

1. Кога трябва да помисля за бъдещия си избор?

Вземането на решение след 7 или 12 клас обикновено не е кратък процес. Той е свързан с изграждането на себепознание чрез познаване на АЗ-профила ни, силните и слабите ни страни, нашите препочитания, умения, копмпетентности. Затова е добре процесът на себепознание да започне от от началото на 5 клас. Участието в групова дейност с класа, както и личните срещи с кариерен консултант до голяма степен подпомагат този процес да се случи плавно и успешно.

2. Как мога да открия своите силни и слаби страни?

Силните и слабите ни страни са свързани с нашите преносими умения или това, което умеем, там – където се чувстваме добре и извършваме дейности с желание и лекота! Има специални тестове, с които кариерните консултанти работят, за да определят заедно с ученика неговите силни страни, дефицитарни области, а оттам и кой дейности той би извършвал с лекота в своето бъдещо професионално развитие.

3. Защо семейството ми иска да вземе решението?

Семействто е най-близкият ни кръг от хора, които обикновено са част от процеса на вземане на важни решения. Понякога, предпазливи и несигурни за бъдещото ни развитие, те предпочитат да наложат своето мнение, за да успокоят себе си и нас, че общо взетото решение ще е най-правилното! Това обаче не винаги е добър сценарий. Добре е да поговориш с тях открито и да им обясниш, че за да се вземе решение е важно да са налице определени фактори, които са сръзани с отличното себепознание на личността ни, а кой по-добре от нас самите ни познава? Нашите личностни качества и умения, предпочитанията за дейности като минал опит и уменията за разпознаване на образователни алтернативи са сред нещата, които кариерните консултанти “изработват” заедно в съвсестната работа с учениците. Това би подпомогнало процесът и вероятно би успокоило родителите, че ученикът все пак ще получи компетентна подкрепа при вземане на важни образователни решения. Препоръката на специалистите е в този процес да вземат участие всички “значими други” хора в живота ни, но изборът да го направим ние самите! 

4. Защо е важно да познавам себе си?

Много често в Центъра за кариерно ориентиране идват млади хора със заявката “Колебая се между две училища или специалности” или “Изобщо не съм наясно какво искам и къде да продължа”. Това не е нещо необичайно, защото процесът по себепознание продължава през целия ни ученически път. През гимназиалния етап е времето, когато е редно най-много внимание да обърнем на нас самите – какво ни е интересно, как вършим нещата, какви са силните ни страни, в кои дейности имаме най-много умения и какво вършим с лекота. Цялото това море от информация формира нашия т.н. “АЗ-профил”. Той и познанието за него ни помага в над 85% от случаите, когато следва да вземем важно решение в живота си. Какво искам, Какво мога и Какво още ми трябва, за да постигна целите си – това са трите важни въпроса, чиито отговори ни дават силата да вземаме правилни и информирани решения!

Кариерни консултанти

Стела Павлова - кариерен консултант

СТЕЛА ПАВЛОВА

сертифициран GCDF кариерен консултант

Пламена Боева кариерен консултант

ПЛАМЕНА БОЕВА

сертифициран GCDF кариерен консултант

Кремена Петрова кариерен консултант

КРЕМЕНА ПЕТРОВА

сертифициран GCDF кариерен консултант

Актуално!

Екипът на ЦКО – Силистра получи наградата в категория “ЕКИП НА ГОДИНАТА” на официалната церемония по награждаване на изявените учители по случай 24-ти май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, която се провежда традиционно под патронажа на Кмата на Община Силистра – г-н Александър Сабанов.

 

Вижте портфолиото на екипа за учебната 2023-2024 г.

Начало
Начало
Начало
Начало
Начало

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЦЕНТЪРА

Център за кариерно ориентиране – Силистра е създаден по проект на МОН през 2012 година, като част от мрежата кариерни центрове във всички областни градове в България.

От 2017 г. е общинска образователна структура към НАО “Галилео Галилей” с ръководител Нели Иванова.

Основната дейност на Центъра се осъществява в няколко направления:

– групова работа с учениците;

– индивуално консултиране;

– организиране и провеждане на форуми, обучения, конкурси и състезания, свързани с кариерното и личностното развитие на ученици и граждани.

В Център за кариерно ориентиране – Силистра работят трима кариерни консултанти, като този екип е в актуалния си състав от началото на 2019 година насам.

В периода 2019 – 2021 г. Центърът успя да реализира няколко важни за Силистра инициативи – като Форум “Дни на фотографията” – 2018, Календар “Цветна и романтична Силистра” – 2019, Предоставяне на стипендии на ученици с таланти и високи постижения в областта на науката “Талант и постижение” – 2019. В края на 2019 г. проведохме и първият в Силистра Образователен терминал “Имам ли билет”, насочен изцяло към учениците от 7 и 12 клас, които са пред своя бъдещ образователен избор на гимназия или университет.

Екипът ни работи с ученици от 1 до 12  клас на територията на цялата област.

Повече може да видите в меню “Провеждане на кампании”.

В периода февруари 2020 г.  – юли 2022 г. екипът на Центъра работи по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и осъществява дейнсоти по кариерно ориентиране на ученици в риск 5-7 клас.

В периода 2020 – 2022 г. екипът на ЦКО – Силистра реализира и собствени идейни проекти по НП към МОН.

През 2020 – 2021 г. успешно реализира проект “Виж моя път! Избери твоя”. С реализирането му се цели прилагане на общ модел за успешно провеждане на кампанията за прием след 7. клас в общините  Силистра, Дулово и Тутракан. В реализирането му се включиха 13 училища от област Силистра.

През учебната 2021-2022 година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Г. Галилей“ – Силистра обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”. Проектът се осъществи по модул „В“ и носи наименованието: „Дигитална платформа за предоставяне на ресурси по кариерно ориентиране – Образователни насоки и стъпки към бъдеще“. Партньори по този проект бяха училища от общините Силистра, Тутракан и Дулово. По този проект ЦКО-Силистра  създаде дигитална платформа “Образователни възможности и стъпки към бъдеще” с ресурси за кариерно информиране. Тя е едно достъпно пространство, като образователна и обучителна среда за съвременния ученик, на един клик разстояние, в удобно за него време.

През 2024 година Центърът реализира дейности и по стартиралия нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, съфинансирана от ЕС, който дава заявка за  възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. Дейност 5 в този проект е свързана с кариерното ориентиране на учениците 5-7 клас, които са в риск от отпадане от образователната система в България. Кариерно ориентиране имат право да получат всички ученици, включени в одобрените училища по проекта.

Последни блог статии

Онлайн панорама на образованието “Виж моя път! Избери твоя!” за седмокласници ще се проведе в Силистра

Онлайн панорама на образованието “Виж моя път! Избери твоя!” за седмокласници ще се проведе в Силистра

Център за кариерно ориентиране, съвместно с 10 гимназии и средни училища от Силистра, Дулово и Тутракан ще проведе онлайн представяне на план-приема след 7. клас за учениците на които им предстои нов избор на училище и образователен етап. Подготвени е атрактивно видео...

Училищните екипи от 10 гимназии в област Силистра преминаха  два обучителни модула по проект “Виж моя път! Избери твоя!”

Училищните екипи от 10 гимназии в област Силистра преминаха два обучителни модула по проект “Виж моя път! Избери твоя!”

През учебната 2020-2021 година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Г. Галилей“ - Силистра  обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за...

Център за кариерно ориентиране – Силистра обединява 13 училища в областта в нов проект

Център за кариерно ориентиране – Силистра обединява 13 училища в областта в нов проект

През новата учебна година, Център за кариерно ориентиране към НАО „Г. Галилей“ - Силистра ще обедини 13 училища от областта, благодарение на спечелен проект по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно...